VICE VERSA FAGOVERSETTING  
 
dobbeltlinje
   
   
Annette Klingenberg Eriksen


fgStatsautorisert translatør MSTF norsk – tysk / tysk – norsk

gkCand. philol. (hovedfag i nordisk, storfag i tysk)

dhArbeidet som høyskolelektor ved Høgskolen i  Agder (Fagoversetterstudiet -     Tysk grammatikk - Praktisk tysk - Kursvirksomhet)

rfdhMedlem i STF (Statsautoriserte translatørers forening) tilknyttet FIT (Fédération     internationale des traducteurs)

Bakgrunn ellers:

fg Oversettervirksomhet i over 20 år

hjBosatt i Norge i mer enn 25 år

fgjTysk morsmål